Araştırma Ekibi

Emre Alp

Doç. Dr.

emrealp@metu.edu.tr

AVESIS

Havza Yönetimi, Su-Enerji-Gıda Bağlantısı, Çevre Yönetimi ve Politikası, Çevre Ekonomisi Yaygın Kirlilik, Su Kalitesi Modellemesi, Havza Yönetiminde GIS ve RS, Risk Değerlendirmesi

Null

PhD. Student

Bilge İrem Yapan

Yüksek Lisans Öğrencisi

ODTÜ Çevre Mühendisliği’nden 2021 yılında mezun olan Bilge İrem Yapan, şu anda
aynı üniversitede yüksek lisans öğrencisidir. Aynı zamanda araştırma
görevlisi olarak görev yapmakta olup, Kasım 2021’den beri “Sürdürülebilir
Su Yönetimi İçin Yeni Bir Yaklaşım: Su-Enerji-Gıda-Ekosistem Bağı
Çerçevesine Döngüsel Ekonomi Yaklaşımının Entegrasyonu” isimli TUBİTAK
projesinde proje asistanıdır. Su kalitesi, su-enerji-gıda bağı, döngüsel
ekonomi, suyun yeniden kullanılması, sürdürülebilir su yönetimi, su ve
atıksu arıtımı ilgilendiği alanlar arasındadır.

AVESIS

 

Selin Şipal

Lisans Öğrencisi

ODTÜ Çevre Mühendisliği’nde lisans öğrencisi olan Selin Şipal, 2022 yılından beri “ODTÜ Kampüsünde Sürdürülebilir Su Yönetimi” projesini yürütmektedir. 2022 yılından beri “Sürdürülebilir
Su Yönetimi İçin Yeni Bir Yaklaşım: Su-Enerji-Gıda-Ekosistem Bağı
Çerçevesine Döngüsel Ekonomi Yaklaşımının Entegrasyonu” isimli TUBİTAK
projesinde bursiyerdir. TÜBİTAK Su kalitesi, havza yönetimi, sürdürülebilirlik ve SEGE bağı ilgilendiği alanlar arasındadır.